Aurinkovoimalat Varman seitsemään kiinteistöön

23.8.2017

Syksystä alkaen Varman seitsemän kiinteistön katolle nousee 5 000 aurinkopaneelia. Aurinkovoimalan saavat mm. kauppakeskukset Torniossa, Hyvinkäällä ja Kotkassa sekä Varman oma pääkonttori Helsingissä.

Aurinkopaleelien asenntamista kiinteistön katolle.

Nyt rakennettavissa aurinkovoimaloissa käytetään järjestelmää, jossa energiantuotto on perinteisiä järjestelmiä parempi. Tuotanto voidaan optimoida siten, että osan paneeleista jäädessä varjoon muut paneelit jatkavat toimintaansa täydellä teholla.

Aurinkovoimalla varustettavat kiinteistöt on valittu kiinteistötyypin, vapaan kattopinta-alan sekä optimaalisen sähkönkulutuksen perusteella niin, että aurinkovoimalla tuotettu sähkö saadaan kokonaan kulutettua kiinteistöissä.

Aurinkosähköä käytetään apuna kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämisessä. Vastuullisena sijoittajana Varma on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään ja aikoo keventää kiinteistöjensä hiilijalanjälkeä 15 % vuoteen 2020 mennessä. Projekti alkoi vuonna 2016 jolloin kaksi Helsingissä sijaitsevaa toimistotaloa sai aurinkovoimalat käyttöönsä. Aurinkosähkön käyttöä halutaan edelleen laajentaa ja sopivien kohteiden kartoittamista jatketaan edelleen.

Katso video täältä!