Castellum tutki, miltä tulevaisuuden työelämä näyttää

5.12.2022

Castellum on vuodesta 2020 lähtien toteuttanut Ruotsissa vuosittaisen tutkimuksen, jonka avulla kartoitetaan toimistotyöntekijöiden toiveita ja näkemyksiä työympäristöstä. Nyt sama tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa myös Suomessa.

Tulevaisuuden työelämä toimistoympäristössä

Toimiston uudenlainen rooli

Etätyön yleistyttyä toimisto on saanut uudenlaisen roolin. Toimisto ei ole enää ainoastaan itsenäisen työn tekemisen paikka, vaan yhä enemmän myös sosiaalinen kohtaamispaikka. Monipaikkaisen työnteon vuoksi toimistoilta vaaditaan yhä monipuolisempia digitoimintoja, kuten puhelin- ja videoneuvottelutiloja sekä jopa kokonaan digitaalisia neuvotteluhuoneita. 

Coworking-toimistot ovat esimerkki uudenlaisista toimitilaratkaisuista, joita perinteisten toimistojen rinnalle on kaivattu. Useiden yritysten keskenään jakamat tilat mahdollistavat joustavuuden ja sosiaaliset kohtaamiset entistä helpommin. Suomessa suhtautuminen coworking-tiloihin on vielä hieman varovaista, mutta kuitenkin pääosin myönteistä. 58 % suomalaisista vastasi voivansa kuvitella työskentelevänsä täysin tai osittain coworking-toimistolla.

Hybridityötä tulevaisuudessakin

”Ennakkokäsityksemme siitä, että hybridityö on tullut jäädäkseen, osoittautui tutkimuksen perusteella oikeaksi”, kertoo Castellumin Suomen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Riikka Henttonen. Hybridityö tarjoaa joustavuutta ja helpottaa arkea, vähentäen myös työmatkoihin kuluvaa aikaa. 

Yhteensä jopa 83 % vastaajista oli sitä mieltä, että osittainen etätyömahdollisuus on myös erittäin tai melko tärkeä tekijä uuden työnantajan valinnassa. Hybridityö tuo kuitenkin esiin myös omat haasteensa, joista erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen vähyys korostui tutkimuksen tuloksissa. Houkuttelevalla ja työnteon kannalta toimivalla toimistolla on siis hybridimallissakin paikkansa.

Lue lisää muista tutkimuksessa ilmenneistä oivalluksista täältä: https://castellum.fi/tulevaisuuden-tyoelama-2022/

Castellumin vuokrattavat toimitilat löydät täältä: https://tiloja.fi/castellum