Jyväskylän Kankaan sydänkortteleiden arkkitehtikilpailun voitti Schauman & Nordgren Architects

26.2.2017

Jyväskylän Kankaan sydänkortteleiden yleisen arkkitehtuurikilpailun on voittanut suomalais-tanskalainen arkkitehtitoimisto työllään ”Kankaan kaupunkipuutarhat”.

Kilpailun järjestäjätahot olivat Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän Kankaan kehitys Oy, jonka osakkaita ovat Skanska Talonrakennus Oy, YIT Rakennus Oy ja Jyväs-Parkki Oy.

Arkkitehtikilpailun tavoitteena oli löytää korkeatasoinen kaavarunkosuunnitelma viihtyisälle työpaikka-, asuin- ja opiskelualueelle. Kaavarunkosuunnitelma toimii Kankaan sydänkortteleiden itäosan uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjana.

Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen teollisuusympäristö piti huomioida suunnitelmassa ja muodostaa kaupunkikuvallisesti laadukas keskusta Kankaan alueelle.

Kilpailun voittaneessa työssä sopivasti ärsyttävä ja omaleimaisen kiinnostava rakennusten arkkitehtuuri maustaa tasapainoisen harkittua kaupunkirakennetta ja luo kiinnostavan sekä kehittämiskelpoisen lähtökohdan jatkosuunnittelulle.

Tarkoituksena on toteuttaa Kankaan alueelle aikaa kestävät ratkaisut, jotka mahdollistavat kohtuuhintaisen asumisen ja houkuttelevan asuinalueen.

Kankaan alueen kehittäminen monipuoliseksi asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja virkistyksen alueeksi on lähivuosien merkittävin kaupunkikehityshanke Jyväskylän keskusta-alueella. Kankaalle sijoittuu noin 5 000 asukasta ja 2 100 työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä.