Piristynyt taloustilanne näkyy nyt toimistovuokramarkkinoilla

8.9.2017

Viime talven jälkeen uusia vuokrasopimuksia on tehty enemmän kuin pitkään aikaan, ja vuokratasot ovat etenkin halutuilla sijainneilla nousseet, kertoo uusin KTI Markkinakatsaus.

| Tiloja.fi toimitilauutiset - placeholder 01 |

Parantunut taloustilanne on nähtävissä toimistovuokramarkkinoilla niin markkinavolyymeissä, vuokratasoissa kuin toimijoiden odotuksissakin. KTI:n vuokratietokannan mukaan uusia toimistovuokrasopimuksia alkoi nyt enemmän kuin kertaakaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuokrattujen tilojen keskimääräinen koko oli noin 370 neliötä.

Helsingin keskusta jatkaa kehityksen veturina, mutta tulevan puolen vuoden vuokrakehitystä ennakoivat saldoluvut olivat positiivisia myös Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa − ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011.

Asiantuntijat: Toimistojen vajaakäyttö tulee vähenemään

Toimistojen vajaakäyttötilanteen ennakoidaan kääntyvän parempaan suuntaan. Vielä viime syksynä RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa useampi asiantuntija sanoi uskovansa pääkaupunkiseudun toimistojen vajaakäytön kasvavan. Nyt toteutetussa barometrissa 54 prosenttia vastaajista uskoi vajaakäytön vähenevän seuraavan puolen vuoden aikana. Vajaakäyttöodotukset ovat positiivisempia kuin ne ovat kertaakaan olleet viimeisten kymmenen vuoden aikana.