Säterinportin toimitiloissa on panostettu kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin

26.3.2018

Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Säterinportin toimitilojen suunnittelussa on loppuun asti huomioitu sekä työntekijöiden että työyhteisön hyvinvointi. Inspiraationa on toiminut muun muassa Googlen pääkonttori.

| Hyvinvointiseminaari Säterinportin Mukavuusalueella |

Säterinportti-toimitilakohteessa Espoossa järjestettiin torstaina 22.3.2018 työhyvinvoinnin seminaari. Tilaisuudessa avattiin ja esiteltiin kohteen uusi, olohuonemainen Mukavuusalue, johon kuuluu kohtaamis- ja oleskelupaikkojen lisäksi monipuolisia liikuntatiloja. Mukavuusalue sijaitsee Säterinportin sydämessä, ja se on ainoastaan kohteen vuokralaisten käytössä.

Työn murroksen myötä toimitilojen käyttötavat muuttuvat

Yritysten toimitilojen luonne muuttuu hiljalleen työn ollessa yhä vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua. Mukavuusalueen lisäksi Säterinportin toimitilojen suunnittelussa on otettu huomioon myös tulevaisuuden työkulttuuri. Vuokralaisilla on mahdollisuus valita esimerkiksi monitilatoimisto. Monitilatoimistossa hierarkiat madaltuvat, ja parhaimmillaan vuorovaikutus lisääntyy, kun luodaan paikkoja, joissa ihmiset pääsevät satunnaisesti kohtaamaan toisiaan.

Vaikutteita Googlen pääkonttorista Piilaaksosta

Inspiraatio Mukavuusalueeseen on saatu Googlen pääkonttorin "Playground"-alueesta. Tutkimusten mukaan säännöllinen taukojen pitäminen työstä nostaa työntekijöiden luovuustasoa. Mitä enemmän on kyse abstraktia ajattelua ja luovuutta vaativasta työstä, sitä suurempi on taukojen sekä hyvinvoinnin merkitys. Seminaarin puhuja tiivisti asian näin: “Menestys on hyvinvoinnin sivutuote”.

Teksti: Maija Vikman, Suomen Tiloja.fi Oy