Sponda aloittaa uuden toimitilakohteen rakentamisen Tikkurilaan

5.7.2016

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj rakennuttaa Vantaan Tikkurilaan uuden, kuusikerroksisen toimisto- ja liiketilakohteen. Tikkurilan vilkkaan juna-aseman yhteyteen valmistuva toimitilakokonaisuus sijoittuu aseman itäpuolelle, osoitteeseen Väritehtaankatu 8.

Tikkurila on voimakkaasti kehittyvä kasvukeskus ja liikenteen solmukohta, jonka liikenneyhteydet ovat parantuneet entisestään Kehäradan valmistumisen myötä. Tikkurilan asema kuuluu maamme vilkkaimpiin. Suoraan juna-asemaan yhteydessä oleva uusi kiinteistö tulee tarjoamaan siinä toimiville yrityksille erinomaisen näkyvyyden ja tavoitettavuuden.

Maaliskuussa 2018 valmistuvan toimitalon tiloista on jo tässä vaiheessa vuokrattu noin 57 prosenttia. Kiinteistössä tulevat toimimaan muun muassa Lehto Group Oyj, Fitness24Seven, Majoituspalvelu Forenom sekä ravintoloitsija Kim Heiniö.

Toimitilahanke tullaan toteuttamaan kahdessa vaiheessa. Heinäkuussa 2016 käynnistyvässä ensimmäisessä vaiheessa kiinteistöön valmistuu yhteensä 9 500 neliömetriä vuokrattavaa toimitilaa, josta noin puolet on toimistotilaa ja puolet liike- ja palvelutiloja. Hankkeen toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa noin 4 000 neliömetriä lisää vuokrattavaa toimitilaa. Toisen vaiheen käynnistämisestä päätetään myöhemmin vuokraustilanteen mukaan.

Liike- ja toimistotalon suunnittelussa ja rakentamisessa korostetaan energiatehokkuutta ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Rakennukselle haetaan Gold-tason LEED®-ympäristösertifikaattia. LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) on kansainvälinen kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jolla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta.

(Kuva: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy)