Toimistojen uudisrakentaminen jatkuu vilkkaana pääkaupunkiseudulla

16.10.2017

Toimistovuokralaiset vaativat tiloiltaan tehokkuutta, joten uudet vuokraukset kohdistuvat nyt aiempaa pienempiin tiloihin, kertoo Catellan syksyn 2017 kiinteistömarkkinakatsaus.

Placeholder

Myönteinen talouskehitys vauhdittaa tällä hetkellä suosittujen alueiden vuokramarkkinaa. Uudisrakentamisen houkuttelevuuteen pääkaupunkiseudulla vaikuttavat etenkin toimivat liikenneyhteydet ja sijainti. Talouden elpymisestä huolimatta myös tyhjän toimistotilan määrä pääkaupunkiseudulla kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Pääkaupunkiseudulla on yhteensä 1,2 miljoonaa neliötä tyhjää toimistotilaa, tilojen vajaakäyttöasteen ollessa noin 14 prosenttia.

Uudisrakentaminen jatkuu vilkkaana pääkaupunkiseudulla, joten toimistotilojen määrä kasvaa vanhempien tilojen käyttöasteiden heikentyessä. Kesäkuun 2017 lopulla rakenteilla oli 155 000 m² uutta toimistotilaa, mikä on kuitenkin aikaisempaa huipputasoa vähemmän. Vuotta aiemmin vastaava luku oli vain 100 000 m².

Runsaan lisärakentamisen vuoksi vanhoihin toimistoihin tehtävät konversiot ja purkamiset eivät näy tilojen määrän pienenemisenä, joten toimistotilojen ylitarjonta ei ole poistumassa.