Toimistojen vertausvuokraus saattaa olla seuraava trendi

18.8.2017

Coworking-tilat ja toimistohotellit saavuttavat yhä kasvavaa suosiota. Seuraava trendi saattaa olla Airbnb-tyyppinen jakamistalous, jossa vuokralaiset lainaavat tiloja toisilleen. Aiheesta on Suomessa käynnissä kokeiluhanke.

Placeholder

Viime vuosina toimitilamarkkinat ovat olleet murroksessa. Perinteisten pitkiin vuokrasopimuksiin perustuvien toimitilojen vaihtoehdoksi on tullut joustavia työtiloja, joita tarjoavat muun muassa toimistohotellit ja coworking-tilat.

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvassa KIRA-digi-hankkeessa on parhaillaan meneillään kokeiluhanke, jossa rakennetaan pääkaupunkiseudulle digitaaliseen jakamistalouteen perustuvaa toimintamallia. Mallissa toimitilojen jakaminen toteutetaan palveluna. Tavoitteena on kehittää tilaverkosto, jossa toimistotilojen vuokralaiset voivat jakaa tilojaan toisten käyttöön ja vastaavasti varata ja hyödyntää itse muiden yritysten toimitiloja.

Toimistotilojen jakaminen tuo joustavuutta yritysten toimitiloihin. Esimerkiksi työhyvinvoinnin kannalta toimistojen verkosto saattaa olla toimiva ratkaisu, mikäli työmatkat olisivat muuten hyvin pitkiä.

Kokeiluhankkeen ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua pilotointia varten syyskuun alkuun mennessä.

Katso tästä hankkeen omat sivut!