Turun Tiedepuiston tulevaisuuskuva tähtää rohkeaan kasvuun

11.12.2017

Turun kaupunki kehittää Tiedepuiston aluetta kansainvälisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä. Alueelle on tulossa yli miljoona neliötä uutta rakentamista ja yli 10 000 uutta työpaikkaa.

Placeholder

Tiedepuiston merkittävälle kasvulle tarjoaa alustan noin 90 hehtaarin kokoinen Itäharjun kolmion alue. Alueen tulevaisuuskuvaa on rakennettu laajalla yhteistyöllä. Tähän yhteistyöhön ovat osallistuneet Turun kaupungin lisäksi mm. alueen yliopistot ja korkeakoulut, Turku Science Park Oy, Turun Teknologiakiinteistöt, Suomen Yliopistokiinteistöt ja Turun ylioppilaskyläsäätiö. Alueen tulevaisuuden visiointiin on osallistunut lisäksi suuri joukko alueen yritysten ja toimijoiden edustajia, opiskelijoita ja eri alojen asiantuntijoita.

Tiedepuiston yliopistojen kampus tulee tiivistymään ja elävöitymään lähivuosina, kun alueelle nousee uusia tiloja opiskelulle, tutkimukselle, start-up -toiminnalle ja asumiselle. Tämän hetken näkymien perusteella on arvioitu, että jo vuoteen 2020 mennessä korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve Varsinais-Suomen alueella lähes kaksinkertaistuu.

Kokonaisuudessaan Tiedepuiston alueen arvellaan uudistuvan kuluvan vuosisadan puoliväliin mennessä.